PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ

Provozovatel e-shopu SOFTIM.CZ spol. s r. o. na stránkách bydlibot.cz, IČO 01507729, sídlo náměstí 14. října 1307/2, Praha 5, 15000, zpracovává osobní údaje poskytnuté Kupujícím za účelem plnění a dodatečného potvrzení Obchodních podmínek, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů.

 1. Základní ustanovení
  1. Správcem osobních údajů podle paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je SOFTIM.CZ spol. s r. o., IČO 01507729 se sídlem náměstí 14. října 1307/2, Praha 5, 15000 (dále jen „Správce“);
  2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: bydlibot@softim.cz, tel.: +420 603 432 552;
  3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.
 2. Zdroje zpracovávaných osobních údajů
  1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl kupující a které správce získal na základě plnění Kupní smlouvy a zpracování elektronické objednávky v internetovém obchodě bydlibot.cz.;
  2. Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje kupujícího nezbytné pro plnění Kupní smlouvy;
  3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem dodávky, zúčtování plateb a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.
 3. Účel zpracování osobních údajů
  1. Správce zpracovává osobní údaje kupujícího z následujících důvodů:
   1. Za účelem registrace na webové stránce bydlibot.cz podle paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů;
   2. Za účelem vyřízení elektronické objednávky kupujícího (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo);
   3. a účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem;
  2. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít.
 4. Doba uchovávání osobních údajů
  1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem a po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu;
  2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.
 5. Příjemci a zpracovatelé osobních údajů
  1. Třetí stranou, která přijímá osobní údaje kupujícího, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem a kupujícím.
  2. Subdodavateli správce jsou:
   1. Microsoft Ireland Operations Ltd (cloudové služby);
   2. GOPAY s.r.o. (platební služby);
   3. Google Analytics (analýza webových stránek);
 6. Práva kupujícího
  1. Podle podmínek stanovených v Zákoně má kupující právo:
   1. Na přístup ke svým osobním údajům;
   2. Na opravu osobních údajů;
   3. Na vymazání osobních údajů;
   4. Vznést námitku proti zpracování;
   5. Na přenositelnost údajů;
   6. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: bydlibot@softim.cz;
   7. Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.
 7. Zabezpečení osobních údajů
  1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího;
  2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.
 8. Závěrečná ustanovení
  1. Odesláním elektronické objednávky na webové stránce bydlibot.cz potvrzuje kupující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá;
  2. S těmito pravidly souhlasí kupující zaškrtnutím políčka v objednávce;
  3. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.